Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh - Chống sét hàng đầu Việt Nam

Tiêu chuẩn chống sét của các Quốc Gia

Khuyến nghị & tiêu chuẩn chống sét của các tổ chức quốc tế & quốc gia

Các Tổ chức quốc tế và các quốc gia và vùng lãnh thổ đã đưa ra và cập nhật ngày càng nhiều các khuyến nghị, tiêu chuẩn yêu cầu liên quan đến tiếp đất và chống sét, nhằm ngày càng đảm bảo an toàn hơn từ khâu thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống.

1. Các tiêu chuẩn chống sét của IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế)

 • IEC61024 : Chống sét lặp lại, Chống sét lan truyền
 • IEC61312 : (LEMP) Chống ảnh hưởng điện trường của xung sét
 • IEC61662 (1996-05) "Assessment of risk of damage due to lightning"
 • IEC61663 : Chống sét cho các đường dây viễn thông
 • IEC60364-5-534 (1997-11) "Lắp đặt điện cho tòa nhà"-Phần 5: Lựa chọn thiết bị điện và điện tử - Mục 534 : Chọn thiết bị bảo vệ quá áp lặp lại
 • IEC61643 : Thiết bị bảo vệ quá áp được kết nối với hệ thống điện phân phối hạ áp” (2002-01) - Phần 1: Phương pháp kiểm tra
 • IEC61643 : Thiết bị chống sét nguồn điện hạ áp" (2000-09)-Phần 21: Kết nối thiết bị chống sét với mạng tín hiệu và viễn thông, phương pháp kiểm tra
 • IEC 61643: Low voltage surge protective devices (2002-02)-Part 12:Thiết bị chống sét được kết nối với hệ thống điện – Chọn lựa và nguyên tắc ứng dụng
 • IEC61643 : Các phần tử cho thiết bị chống sét hạ áp” (2001-10) Phần 311: Tính năng của ống phóng khí (GDT)
 • IEC62305 : Chống sét lan truyền, Chống sét lặp lại (2006-01)–Part 1: Nguyên lý chung
 • IEC62305 : Protection against lightning (2006-01)–Part 2: Quản lý rủi ro từ sét
 • IEC62305 : Protection against lightning (2006-01)–Part 3: Physical damage to structures and life hazard
 • IEC62305 : Protection against lightning (2006-01)–Part 4: Electrical and electronic systems within structures

2. Các khuyến nghị và tài liệu chống sét và tiếp đất an toàn của ITU-T (Liên minh viễn thông quốc tế )

 • ITU-T Recommendation K.11: Các nguyên tắc chống quá áp và quá dòng
 • ITU-T - K.12 : Đặc tính các ống phóng điện có khí bảo vệ thiết bị viễn thông
 • ITU-T - K.20: Khả năng chống quá áp và quá dòng của thiết bị viễn thông lắp đặt trong một trung tâm viễn thông
 • ITU-T - K.21: Khả năng chống quá áp và quá dòng của thiết bị được lắp tại nhà của khách hàng
 • ITU-T - K.25 : Bảo vệ cáp sợi quang
 • ITU-T - K.27: Cấu hình đấu nối và tiếp đất bên trong một toà nhà viễn thông
 • ITU-T - K.28: Các đặc tính của tổ hợp thiết bị chống sét bán dẫn bảo vệ thiết bị viễn thông.
 • ITU-T - K.30 :Các điện trở có hệ số nhiệt dương, PTC.
 • ITU-T - K.31: Cấu hình đấu nối và tiếp đất cho thiết bị viễn thông bên trong toà nhà thuê bao.
 • ITU-T - K.35:Cấu hình đấu nối và tiếp đất tại các điểm điện tử ở xa.
 • ITU-T - K.36: Lựa chọn các thiết bị bảo vệ.
 • ITU-T - K.39: Đánh giá rủi ro thiệt hại đối với các trạm viễn thông do sét.
 • ITU-T - K.40 : Protection against LEMP in telecommunications centres (Chống xung điện do sét tại các trung tâm viễn thông).
 • ITU-T - K.44: Các phép thử khả năng chống quá áp và quá dòng đối với thiết bị viễn thông đặt ở nơi trống trãi.
 • ITU-T - K.47: Chống sét đánh trực tiếp bảo vệ đường dây viễn thông dùng dây dẫn kim loại.
 • ITU-T - K.56: Chống sét bảo vệ các trạm gốc vô tuyến.
 • ITU-T (1974) : Chống sét bảo vệ các đường dây và thiết bị viễn thông, Các chương 1-5.
 • ITU-T (1978) : Chống sét bảo vệ các đường dây và thiết bị viễn thông, Các chương 6,7 và 8

3. Tiêu chuẩn chống sét và tiếp địa của Việt Nam

 • TCN 68-140:1995: Tiêu chuẩn ngành về Chống quá áp, quá dòng bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin - Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCN 68-167:1997: Tiêu chuẩn Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện - Yêu cầu kỹ thuật .
 • TCN 68-141:1999: Tiêu chuẩn ngành vềTiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCN 68-135:2001: Tiêu chuẩn về Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật .
 • TCN 68-174:2006: Tiêu chuẩn về Quy phạm tiếp đất và chống sét bảo vệ các công trình và thiết bị viễn thông.
 • TCXDVN 46-2007: Tiêu chuẩn xây dựng về Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
 • TCVN 8071-2009 : Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất.
 • QCVN 9:2010/BTTTT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông
 • QCVN 32:2011/BTTTT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”
 • TCVN 9385 : 2012 : Tiêu chuẩn Việt nam về Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

4. Tiêu chuẩn chống sét của Mỹ

 • ANSI/IEEE 81-1983 Hướng dẫn đo điện trở suất của đất, đo điện trở tiếp đất, và điện thế mặt của hệ thống tiếp đất
 • UL 96A-2007 : Các yêu cầu lắp đặt hệ thống chống sét
 • NFPA 780-2008 : Lắp đặt hệ thống chống sét
 • API-2003 Protection against Ignitions Arising Out of Static, Lightning and Stray Currents.
 • AAF-20 (6950-10A) Practices and Procedures for Lightning protection, Grounding, Bonding and Shielding Implementaion.
 • REA Bulletin 1751F-802 Electrical Protection Grounding Fundamentals.
 • RUS Bulletin 1751F-801 Electrical Protection Fundamentals UL

5. Tiêu chuẩn tiếp đất và chống sét của Anh

 • BS 7430:1998 Code of practice for Earthing
 • BS 6651:1999 Code of practice for protection of structures against lightning
 • BS EN 50164 Lightning protection components (LPC)
 • BS EN 62305:2006 Protection against lightning

6. Tiêu chuẩn chống sét của Tây Ban Nha

 • UNE 21 186 – 1996 Chống sét trực tiếp bằng kim thu sét phát xạ sớm

7. Tiêu chuẩn chống sét trực tiếp của Pháp

 • NF C 17-102:1995 Chống sét cho công trình và không gian mở bởi kim thu sét phát xạ sớm
 • NF C 17-100:1995 : Bảo vệ công trình và không gian công cộng bằng cột thu lôi chống sét

8. Tiêu chuẩn khác

 • EN 50536 (Châu Âu) : Bảo vệ chống sét lặp lại - Hệ thống cảnh báo giông sét

Để có một hiệu quả cao trong chống sét bảo vệ các công trình viễn thông, truyền số liệu, điện lực, dầu khí, phát thanh truyền hình và các cấu trúc xây dựng khác trên mặt đất cần phải có một giải pháp chống sét toàn diện. Có thể sử dụng giải pháp công nghệ của các nhà sản xuất sản phẩm chống sét khác nhau trên thế giới và trong nước, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định đã được công nhận.

Gia Anh Siu tầm