Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh - Chống sét hàng đầu Việt Nam

Gói dịch vụ

(Tổng 15 sản phẩm / 1 trang)
Chống sét nhà xưởng - Turky

Chống sét nhà xưởng - Turky

36.000.000₫

Chống sét nhà cao tầng - Pháp

Chống sét nhà cao tầng - Pháp

2.000.000.000₫

Chống sét trạm cân - Úc

Chống sét trạm cân - Úc

30.000.000₫

Chống sét Biệt Thự - Pháp

Chống sét Biệt Thự - Pháp

39.500.000₫

Cọc đồng đỏ tiếp địa

Cọc đồng đỏ tiếp địa

1.100.000₫

Chống sét máy tính

Chống sét máy tính

2.200.000₫

Kim thu sét Ero Start Es 60

Kim thu sét Ero Start Es 60

23.500.000₫

Cọc tiếp địa AXIT - Ấn độ

Cọc tiếp địa AXIT - Ấn độ

165.000₫ 295.000₫

Kim thu sét hiệu PULSAR

Kim thu sét hiệu PULSAR

46.000.000₫

Kim thu sét Chirtec ESE

Kim thu sét Chirtec ESE

26.000.000₫

Kim thu sét Caritec - Canada

Kim thu sét Caritec - Canada

16.000.000₫

Kim thu sét LIVA PEX 220

Kim thu sét LIVA PEX 220

18.000.000₫

Kim thu sét hiện đại STAR

Kim thu sét hiện đại STAR

18.000.000₫