Tiêu chuẩn chống sét 9385:2012 New

Tiêu chuẩn chống sét 9385:2012 New

23/05/2017   |   Đăng bởi Vũ Thị Mỹ Dung

Công ty chống sét Gia Anh xin giới thiệu một số quy chuẩn và tiêu chuẩn trong nghành chống sét được áp dụng tại Việt Nam

+ TIÊU CHUẨN CHỐNG SÉT TCVN 9385 : 2012 : CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

+ TIÊU CHUẨN CHỐNG SÉT XÂY DỰNG VIỆT NAM TCVN 46 : 2007 ( đã chỉnh sửa lên tiêu chuẩn 9385: 2012 )

+ TIÊU CHUẨN TCN 68-167 : 1997 THIẾT BỊ CHỐNG QUÁ ÁP QUÁ DÒNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA SÉT VÀ ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN YÊU CẦU KỸ THUẬT DO BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BAN HÀNH

+ TIÊU CHUẨN TCN 68 - 135: 2001 CHỐNG SÉT BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG YÊU CẦU KỸ THUẬT DO TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN BAN HÀNH

+ TIÊU CHUẨN TCN 68 174: 2006 QUY PHẠP CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG DO TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN BAN HÀNH

Và một số tiêu chuẩn áp dụng cho dòng sản phẩm kim thu sét phát xạ tia tiên đạo của Pháp