Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh - Chống sét hàng đầu Việt Nam

Chống sét lan truyền

(Tổng 20 sản phẩm / 4 trang)
V25-B+C 4-280 (4-Pole)

V25-B+C 4-280 (4-Pole)

11.200.000₫

V20-C 1+NPE-280 (1-Pole + NPE)

V20-C 1+NPE-280 (1-Pole + NPE)

4.000.000₫

V20-C 3+NPE-280 (3-Pole + NPE)

V20-C 3+NPE-280 (3-Pole + NPE)

6.500.000₫

V20-C 1-280 (1-Pole)

V20-C 1-280 (1-Pole)

4.000.000₫

V20-C 3-280 (3-Pole)

V20-C 3-280 (3-Pole)

5.000.000₫

V20-C 4-280 (4-Pole)

V20-C 4-280 (4-Pole)

5.200.000₫

V10 COMPACT 255

V10 COMPACT 255

3.000.000₫

V10-C 3+NPE-280 (3-Pole + NPE)

V10-C 3+NPE-280 (3-Pole + NPE)

4.000.000₫

BCTC - Surge Filters 250 - 2000 A

BCTC - Surge Filters 250 - 2000 A

40.000.000₫